Ahu Arslan Yildiz

Ahu Arslan Yıldız, PhD

Dr. Arslan Yıldız is currently an assistant professor at Izmir Institute of Technology (IZTECH), Bioengineering Department. Previously she was an assistant professor at Okan University, Genetics and Bioengineering Department and she was a visiting fellow at the Canary Center for Cancer Early Detection, Department of Radiology, Stanford University School of Medicine. She received her BSc degree in Chemistry in 2003 from Hacettepe University and she received her MSc degree in 2006 in Chemistry from Middle East Technical University. She received her Ph.D. in Biology in 2010 from Max-Planck Institute Polymer Research and Johannes Gutenberg University.
She is specialized in the field of artificial cell membrane and membrane receptor research. Her research interests revolved more towards applications of biotechnology, including biomimetic systems, diagnostic tools, drug screening, regenerative medicine and biopreservation. Her research has been recognized by international awards including; UNESCO-Loreal International Programme and TR35 – Innovators Under 35 by MIT Technology Review in 2014.


 

Yrd. Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız

Dr. Arslan Yıldız lisans ve yüksek lisans derecelerini Kimya alanında 2003 ve 2006 yıllarında Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinden, doktora derecesini ise 2010 yılında Max-Planck Polimer Enstitüsü ve Johannes Gutenberg Üniversitesinden almıştır. Doktora sonrası araştırma çalışmalarını Singapurda tamamladıktan sonra Okan Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlamış, ardından da bir yıl süre ile Stanford Üniversitesi Kanser Araştırmaları Merkezi, Radyoloji bölümünde çalışmalarına devam etmiştir. 2015 yılından itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik bölümünde görev yapmaktadır.
Dr. Arslan Yıldız’ın araştırma konuları yapay hücre zarları ve hücre reseptörleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ağırlıklı olarak biyobenzer sistemler, diyagnostik cihazlar, ilaç taraması, rejeneratif tıp ve biyokoruma gibi biyoteknolojik uygulamalar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dr. Arslan Yıldız yapay hücre zarı ve ilaç taraması üzerine yaptığı çalışmaları ile 2014 yılında UNESCO-Loreal tarafından verilen uluslararası “Umut vaad eden genç bilim kadını” ödülünü ve MIT Technology Reviews tarafından verilen MIT TR35 “35 yaş altı umut vaad eden innovatör” ödülünü almıştır.